Nyhetsbrev

Här laddar styrelsen upp ett månatligt nyhetsbrev som kommer i början på varje ny kalendermånad.


Januari 2021
Tryck på länken nedan för att öppna upp månadens nyhetsbrev.


BF Roddaren 29 upa nyhetsbrev Januari 2021.pdf


December 2020

Tryck på länken nedan för att öppna upp månadens nyhetsbrev.


2020_12_BF Roddaren 29 upa nyhetsbrev December.pdf


November 2020

Tryck på länken nedan för att öppna upp månadens nyhetsbrev.

2020_11_BF Roddaren 29 upa_Nyhetsbrev november.pdf

Mars 2021
Tryck på länken nedan för att öppna upp månadens nyhetsbrev.
2020_11_BF Roddaren 29 upa_Nyhetsbrev mars.pdf

Uppdaterat 2021-03-28