Aktuell info - uppdatering till medlemmar


2021-07-21 Info om Stambyte
Styrelsen har nu skrivit avtal med entreprenören "BKS-gruppen" som kommer att utföra stambytet i vår fastighet. De kommer under augusti månad börja etablera sig på plats i huset men kan ses vid enstaka tillfällen redan nu då de börjat planera arbetet. Under denna vecka så kommer det publiceras ett informationsbrev här på hemsidan samt även skickas ut per mail. Där står lite mer information kring planeringen av stambytet. Styrelsen och entreprenören kommer att behöva mailadress och telefonnummer till samtliga medlemmar så vet ni med er att ni nyligen har bytt telefonnummer eller mailadress så får ni gärna maila in dessa till styrelsen omgående. 

Det är nu beslutat av entreprenören att man kommer påbörja arbetet på Kronobergsgatan. Det innebär att arbetet där kommer starta redan i september månad. Medlemmarna på Kronobergsgatan kommer därför ha något kortare tid på sig att välja tillval/annat kakel osv till sina badrum jämfört med medlemmarna på Inedalsgatan. Under vecka 32/33 så kommer entreprenören behöva komma in i samtliga lägenheter för att fotografera och planera arbetet i badrum och kök. Exakt dag är ännu inte bestämt.

Den 24/8 kommer det att hållas ett nytt informationsmöte med entreprenören på innergården. Detta riktar sig främst till de som bor på Kronobergsgatan då arbetet kommer att inledas där, men alla är såklart välkomna att närvara. 


2021-07-08 Digitalt möte med Thomas (stambytesfrågor)
Medlemmar har möjlighet att vara med på digitalt möte med Thomas den 8/7 som hjälper oss med stambytet. Skicka en anmälan till styrelsen för att vara säker på att få en länk skickad till er innan mötet startar.


Byte av internetleverantör 12/7 -2021

Vi går över till Comhem den 1/8, innan dess kan medlemmen ringa in till comhems kundtjänst och aktivera sitt gruppavtal på tel: 0775 -17 17 20.
 
Kundtjänsten hjälper er då med beställning av eventuell utrustning (router). Om man inte kan ta emot utrustningen innan 1/8 så går det att lösa genom att prata med kundtjänsten om när det passar er. Det är alltså bara att ringa in och förklara att vi går över till comhem gruppavtal, för att sedan bestämma ett datum när man skulle vilja ha sin utrustning (om ni inte har motsvarande redan).
 
Då övergången är i mitten av semestern för många är det återigen bra att i dialog med kundtjänsten gör det så bekvämt för er som möjligt!
 
Eventuella frågor som inte kundtjänsten kan besvara tas emot här!
Uppdaterat 2021-07-21