Försäljning och uthyrningSåväl försäljning av borätten som uthyrning i andra hand kräver avtal och en del andra formalia. Styrelsens godkännande krävs alltid vid såväl försäljning som uthyrning i andra hand.

Försäljning
Normalt säljer man sin andel i föreningen via en auktoriserad fastighetsmäklare som ansvarar för att processen sköts korrekt och att alla nödvändiga avtal upprättas. Från styrelsens sida uppmanar vi våra medlemmar att anlita mäklare vid försäljning.


Uthyrning
Uthyrning av borätten gäller alltid "i andra hand" och beviljas bara om godtagbara skäl föreligger. Av stadgarna framgår vilka skäl som föreningen godtar. Styrelsen kan bevilja andrahandsuthyrning för viss period efter ansökan.   

Uppdaterat 2020-10-13