Styrelsen


Styrelsen skall enligt
stadgarna bestå av 3-5 personer plus 1-2 suppleanter.

Styrelsen består efter årsstämman 2020 av följande personer:Ordinarie Ledamöter

Ordförande Jenny Forssell (073-587 36 03)

Sekreterare Anton Jansson (
072-734 88 66)
Kassör Sandra Åström
Ledamot Nicolas Klintberg
Suppleanter

Suppleant Kim Åkerman  

Suppleant Stefan Jonsson

                            

Styrelsen nås via email styrelsen@roddaren29.se.


Uppdaterat 2021-02-03