Styrelsen


Styrelsen skall enligt
stadgarna bestå av 3-5 personer plus 1-2 suppleanter.

Styrelsen består efter årsstämman 2023 av följande personer:


Ordinarie Ledamöter

Ordförande Sofia Ulfvin (070-184 01 45)

Sekreterare Johanna Lundsgård

Kassör Tim Johansson
 
Suppleanter
 

Suppleant Fanny Pontán

Styrelsen nås via email styrelsen@roddaren29.se.


Uppdaterat 2023-05-02