Styrelsen


Styrelsen skall enligt
stadgarna bestå av 3-5 personer plus 1-2 suppleanter.

Styrelsen består efter årsstämman 2021 av följande personer:Ordinarie Ledamöter

Ordförande Sofia Ulfvin (070-184 01 45)

Sekreterare Sandra Åström

Kassör Nicolas Klintberg
Ordinarie Ledamot Stefan Jonsson
Suppleanter

Suppleant Kim Åkerman  

Suppleant Fanny Pontán

                            

Styrelsen nås via email styrelsen@roddaren29.se.


Uppdaterat 2022-05-11