Styrelsen


Styrelsen skall enligt
stadgarna bestå av 3-5 personer plus 1-2 suppleanter.

Styrelsen består efter årsstämman 2020 av följande personer:Ordinarie Ledamöter

Ordförande Anton Jansson (072-734 88 66)

Sekreterare Sandra Åström

Kassör Nicolas Klintberg

Suppleanter

Suppleant Kim Åkerman  

Suppleant Stefan Jonsson

                            

Styrelsen nås via email styrelsen@roddaren29.se.


Uppdaterat 2021-03-16