Hem
Aktuell info - uppdatering till medlemmar
Stambyte
Nyhetsbrev
Info till Leverantörer
Uppgifter om föreningen
Ekonomi
Stadgar
Styrelsen
Försäljning och uthyrning
Bra att veta A-Ö
Information till nya medlemmar
Bilder
Historik
Sök
Logga in

Aktuell info - uppdatering till medlemmar2023-03-24 Kallelse till årsstämma

Medlemmar i Bostadsföreningen N:o 29 Roddaren u.p.a kallas härmed till ordinarie föreningsstämma.

Datum: Torsdag 20 april 2023
Tid: kl 19
.00
Plats: Samlingsrummet på Inedalsgatan 17

Dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Fastställande av dagordning
 3. Val av ordförande för stämman
 4. Anmälan av stämmoordförandes val av protokollförare
 5. Val av två justeringsmän
 6. Fråga om stämman blivit i behörig ordning utlyst
 7. Fastställande av röstlängd
 8. Styrelsens årsredovisning
 9. Revisorernas berättelse
 10. Fastställande av resultat- och balansräkning
 11. Beslut om resultatdisposition
 12. Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
 13. Arvoden åt styrelse och revisorer
 14. Val av styrelseledamöter och -suppleanter
 15. Val av två revisorer och suppleant (er)
 16. Val av valberedning
 17. Övriga ärenden
 18. Stämmans avslutande

/Styrelsen i Bostadsföreningen N:o 29 Roddaren u.p.a2022-05-19 Kallelse till årsstämma

Medlemmar i Bostadsföreningen N:o 29 Roddaren u.p.a kallas härmed till ordinarie föreningsstämma.

Datum: Tisdag 14 juni 2022
Tid: kl 19
.00
Plats: Samlingsrummet på Inedalsgatan 17

Dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Fastställande av dagordning
 3. Val av ordförande för stämman
 4. Anmälan av stämmoordförandes val av protokollförare
 5. Val av två justeringsmän
 6. Fråga om stämman blivit i behörig ordning utlyst
 7. Fastställande av röstlängd
 8. Styrelsens årsredovisning
 9. Revisorernas berättelse
 10. Fastställande av resultat- och balansräkning
 11. Beslut om resultatdisposition
 12. Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
 13. Arvoden åt styrelse och revisorer
 14. Val av styrelseledamöter och -suppleanter
 15. Val av två revisorer och suppleant (er)
 16. Val av valberedning
 17. Övriga ärenden
 18. Stämmans avslutande

Årsredovisning kommer i samband med stämman finnas tillgänglig på vår hemsida i enlighet med våra stadgar.

/Styrelsen i Bostadsföreningen N:o 29 Roddaren u.p.a2021-11-20 Uppdatering stambyte

Stambytet fortlöper i fastigheten. Enligt BKS gruppen är etapp 1 och 2 ca 1 vecka försenad men övriga etapper ligger i fas enligt tidsplanen. Förbesiktning av etapp 1 skedde nu i veckan och förbesiktning av etapp 2 kommer ske den 2:a december.

Som tidigare har sagts så sker i och med stambytet även förbättringar i ventilationen i fastigheten. Detta då ventilationen tidigare varit dålig i 32 av 34 badrum där man funnit fukt och därmed risk för fuktskador. Vår fastighet har en självdragsventilation, dvs luft kommer in via fönster/ventiler i väggen och därefter sker ett självdrag av luften ut via ventiler i kök/sovrum etc. Stambytet kommer avslutas med en ny OVK besiktning. För att denna skall bli godkänd vilket är lagstadgat så måste luftventiler installeras i fönsterkarmarna. Detta kommer ske i samband med stambytet vilket säkert flera av er redan märkt. Detta innebär också att om någon har en fläkt som är kopplad direkt till ventilationssystemet så kommer man ej kunna ha detta framgent utan man behöver ha en kolfilterfläkt. Annars kommer fastigheten ej kunna få en godkänd OVK besiktning. 

Vilket också tidigare meddelats så kommer även elstigarna bytas och nuvarande 1-fas kommer uppgraderas till 3-fas el vilket underlättar för samtliga medlemmar, särskilt om man vill ha ex induktionshäll/diskmaskin etc igång samtidigt. Själva el-stammen dras i trapphuset och kommer därefter skåras in i väggarna i trapphuset och dras in i respektive lägenhet. De el-mätare som idag sitter i respektive lägenhet (från Ellevio) kommer i samband med detta istället flyttas ned till källarplanet. Det underlättar vid underhåll, avläsning etc och kommer ge lite mer plats på väggen i lägenheterna. Proppskåp och huvudsäkring kommer givetvis sitta kvar i lägenheterna. 

Som ni har säkert också har sett så sker för tillfället även en renovering av tvättstugan i källaren på Kronobergsgatan. Ytskicket byts till nytt och maskinerna kommer ersättas med nya. 

Stambytet kommer avslutas med att nya källarförråd byggs. 2021-10-12
 Nyckelhantering Låsbyte 14/10

På torsdag den 14/10 kommer låsbytet att påbörjas. Förhoppningsvis hinner man klart med samtliga lägenheter under torsdagen, i annat fall kompletteras på fredag den 15/10. Arbete kommer pågå mellan 08-16. För alla medlemmar på Kronobergsgatan som redan har lämnat nyckel till BKS-gruppen så kommer era lägenheter att låsas upp av BKS-gruppen när låsbytet ska ske. 
För medlemmar på Inedalsgatan så är det viktigt att ni lämnar en nyckel till Stefan Jonsson ur styrelsen på Inedalsgatan så att han i sin tur kan bistå entreprenören med nycklar så arbetet kan utföras. Om ni har möjlighet att vara hemma i era lägenheter under dagen behöver ni givetvis inte lämna in någon nyckel. 

Alla medlemmar kommer sedan kunna kvittera ut nya nycklar direkt från låssmeden om ni är hemma när låsbytet genomförs. I annat fall kommer låssmeden lämna nycklarna till Fanny Pontan (inedalsgatan plan 4) ur styrelsen och ni kan sedan kvittera ut era nycklar från Fanny. Fanny kommer vara behjälplig för utlämning av nycklar på följande tider:

Torsdag  14/10 kl 16-18
Fredag 15/10 kl 16-18
Lördag 16/10 kl 10-11:302021-10-08 Uppdatering låsbyte 

De nya cylindrarna har nu anlänt och själva låsbytet kommer att ske i nästa vecka på torsdag den 14/10 samt vid behov fredag den 15/10 om arbetet inte hinner blir klart på torsdagen. 
Om ni har möjlighet att vara hemma under torsdagen så kan ni kvittera ut nya nycklar på direkten från låssmeden. Om ni inte kan vara hemma måste nyckel lämnas till styrelsen. Ni kommer därefter också kunna kvittera ut era nya nycklar från styrelsen.
 


2021-09-25
Låsbyte

För någon vecka sedan så informerade BKS gruppen via ett utskick i Homerun om att föreningen hade upphandlat låsbyte. Det var då på gång och ej upphandlat så deras utskick var något förhastat. Nu har ett låsbyte dock upphandlats. Bakgrunden till varför vi behöver genomföra ett låsbyte är följande. När stambytet genomförs så behöver alla lägenheter låsas och låsas flera gånger per dag, när arbete sker respektive inte sker i lägenheterna. Denna process kommer bli ohållbar då det är en person som ansvara för nycklarna och lägenheterna behöver låsas respektive öppnas ofta. Ex när arbetarna går ur lägenheten för att hämta material på gatan, eller tar rast osv. Eftersom enbart 1 person har nycklar till lägenheterna kommer effekten blir att lägenheterna inte kommer låsas under arbetsdagen. Detta genererar en säkerhetsrisk då lägenhetesdörrarna riskerar att stå öppna fast inget arbete sker i lägenheten. Detta vill vi undvika och genomför därför ett låsbyte.

Med en ny modern låscylinder så kommer det skapas huvudnycklar som entreprenören kan använda för att öppna samtliga lägenheter och kan därför oftare låsa/öppna enbart de lägenheter som behövs för att garantera säkerheten. Dessa huvudnycklar kommer efter genomfört stambyte att förvaras i ett låst och fastmonterat nyckelskåp och enbart fåtal personer har tillgång till. Fördelen med detta är att vid kommande inspektion/arbete i lägenheten kommer ingen nyckelinsamling behöva ske. 
Vidare kommer även lås till källare, vind och innergård att bytas ut och man kommer framgent kunna öppna dessa dörrar med sin lägenhetsnyckel. 

Exakt datum för låsbytet inväntas från leverantören som är Södermalms lås.2021-08-31 Uppdatering Ytterligare badrumsbesiktning av Inedalsgatan torsdag 2/9

Nu på torsdag kommer BKS gruppen behöva komma in i samtliga lägenheter på Inedalsgatan. Om man inte kan vara hemma på förmiddagen 8 - 12, så är det viktigt att ni lämnar nyckeln (med namn) till styrelsen (Åkerman, Kronoberg) innan 08.00 på morgonen.2021-08-25 Tele2 montör ska bokas


Vissa medlemmar har hört av sig om att deras Tele2 uttag (Comhem) saknas, troligtvis på grund av tidigare renoveringar. Vi kommer att boka in en montör som kommer att återställa uttagen där de saknas. Det är alltså viktigt att ni tittar och meddelar styrelsen via mail om ert uttag saknas.

2021-08-24 Uppdatering om Möte ikväll kl 19.00

Som entreprenören tidigare meddelat och som framgår av informationsbrevet som tidigare skickats ut så är det ett informationsmöte ikväll på innergården kl. 19.00. Mötet riktar sig i första hand till de boende på Kronobergsgatan som är involverade i etapp 1-3 men alla är välkomna. 2021-08-10 Uppdatering om Badrumsbesiktning Inedalsgatan på torsdag 9-11

Besiktning av badrum och el har nu gjorts på Kronobergsgatan. Teamet kommer att komma tillbaka på torsdag för att göra Inedal. Ni som har lämnat nycklar till styrelsen behöver inte oroa er (Om det finns problem som uppstår vad gäller nyckeln så hör av er till styrelsemailen). Ni som var hemma idag (Inedals) men som inte kan vara det på torsdagsmorgonen, lämna en nyckel till styrelsen innan ( Åkerman, Kronobergsgatan). 

2021-08-09 Uppdatering om byte av bredbandsleverantör

Avtalet avslutades den 1/8 men medlemmar har kunnat använda sig av tjänsten efter det. Efter kontakt med Bredband2 kommer tjänsten att stängas av inom kort. Ytterligare information framkom där kundtjänsten påstod att medlemmar som vill behålla Bredband2 som leverantör inte kommer kunna göra detta, när frågad om varför blev svaret otydligt, men tveka inte som individuell medlem att kontakta deras kundtjänst. 

2021-07-30 Viktigt! Infobrev och Badrumsbesiktning med entreprenör vecka 32!

Här kommer ett informationsbrev från projektledaren Thomas som det är viktigt att alla läser igenom ordentligt. Där finner ni uppdaterad information om det kommande stambytet. 
Ni kommer åt informationsbrevet här Informationsbrev.pdf

Alla medlemmar ska även under dagen idag ha fått ett mail från "Homerun" som är den butik där ni kan göra tillval till era badrum och den informationskanal som entreprenören kommer att använda sig av för att kommunicera med alla medlemmar under stambytet. En användarmanual till Homerun finns här Boendemanual.pdf

Under vecka 32, tisdag den 10/8 kl 13-16, samt vid behov även torsdag den 12/8 kl 09-12 vill BKS gruppen, som skall genomföra stambytet, komma in i alla lägenheter för att fotografera alla badrum för att vidare kunna planera stambytet. Det är viktigt att alla försöker göra det möjligt för entreprenören att komma in i just eran lägenhet vid dessa tillfällen. Antingen genom att ni själva är hemma under denna tid eller lämnar uppmärkt nyckel till styrelsen. Vänligen skicka ett mail till styrelsen med besked om ni kommer att vara hemma vid dessa tillfällen eller om ni kommer lämna en nyckel till Kim Åkerman (Kronobergsgatan)
2021-07-21 Info om Stambyte

Styrelsen har nu skrivit avtal med entreprenören "BKS-gruppen" som kommer att utföra stambytet i vår fastighet. De kommer under augusti månad börja etablera sig på plats i huset men kan ses vid enstaka tillfällen redan nu då de börjat planera arbetet. Under denna vecka så kommer det publiceras ett informationsbrev här på hemsidan samt även skickas ut per mail. Där står lite mer information kring planeringen av stambytet. Styrelsen och entreprenören kommer att behöva mailadress och telefonnummer till samtliga medlemmar så vet ni med er att ni nyligen har bytt telefonnummer eller mailadress så får ni gärna maila in dessa till styrelsen omgående. 

Det är nu beslutat av entreprenören att man kommer påbörja arbetet på Kronobergsgatan. Det innebär att arbetet där kommer starta redan i september månad. Medlemmarna på Kronobergsgatan kommer därför ha något kortare tid på sig att välja tillval/annat kakel osv till sina badrum jämfört med medlemmarna på Inedalsgatan. Under vecka 32/33 så kommer entreprenören behöva komma in i samtliga lägenheter för att fotografera och planera arbetet i badrum och kök. Exakt dag är ännu inte bestämt.

Den 24/8 kommer det att hållas ett nytt informationsmöte med entreprenören på innergården. Detta riktar sig främst till de som bor på Kronobergsgatan då arbetet kommer att inledas där, men alla är såklart välkomna att närvara. 2021-07-08 Digitalt möte med Thomas (stambytesfrågor)

Medlemmar har möjlighet att vara med på digitalt möte med Thomas den 8/7 som hjälper oss med stambytet. Skicka en anmälan till styrelsen för att vara säker på att få en länk skickad till er innan mötet startar.


Byte av internetleverantör 12/7 -2021

Vi går över till Comhem den 1/8, innan dess kan medlemmen ringa in till comhems kundtjänst och aktivera sitt gruppavtal på tel: 0775 -17 17 20.
 
Kundtjänsten hjälper er då med beställning av eventuell utrustning (router). Om man inte kan ta emot utrustningen innan 1/8 så går det att lösa genom att prata med kundtjänsten om när det passar er. Det är alltså bara att ringa in och förklara att vi går över till comhem gruppavtal, för att sedan bestämma ett datum när man skulle vilja ha sin utrustning (om ni inte har motsvarande redan).
 
Då övergången är i mitten av semestern för många är det återigen bra att i dialog med kundtjänsten gör det så bekvämt för er som möjligt!
 
Eventuella frågor som inte kundtjänsten kan besvara tas emot här!
Uppdaterat 2023-03-24
Utskriftsvänlig sida
www.roddaren29.se
Provided by Webforum