Hem
Aktuell info - uppdatering till medlemmar
Info till Leverantörer
Uppgifter om föreningen
Ekonomi
Stadgar
Styrelsen
Försäljning och uthyrning
Bra att veta A-Ö
Information till nya medlemmar
Bilder
Historik
Sök
Logga in

Uppgifter om föreningen
Föreningen:
Bf Roddaren No 29 upa är en bostadsförening, dvs inte en bostadsrättsförening.  


Organisationsnummer:
702001-8029.

Boendeform:
En Bostadsförening är en ekonomisk kooperativ förening. Vi saknar avdragsrätt för moms. Vi är medlemsstyrda och förvaltas av boende medlemmar.

När bildades föreningen?
Den bildades 1910 och husen byggdes 1911.

Adress till föreningen:
Bf Roddaren No 29 upa
Inedalsgatan 17
112 33 Stockholm

Hur många lägenheter finns det?

Det finns 34 lägenheter som alla upplåts med borätt.

Lokaler
Två lokaler/förråd i källaren på ca 20 m2.
 
Webbsida

http://www.roddaren29.se/

Fastighetens värdeår 

1929

Godkänns juridisk person som köpare?

Nej.

Uppvärmning

Fjärrvärme, ingår i avgiften.

Vatten
Kallt och varmt vatten ingår i avgiften.

El
Varje lägenhet har egen mätare placerad i källaren. I samband med stamrenoveringen 2021/22 byttes till 3-fas till samtliga lägenheter. Lägenhetsinnehavaren är ansvarig för elinstallationerna och dragning av ledningar inne i lägenheten. Ska något modifieras, måste behörig elektriker anlitas. Kontakta styrelsen om du önskar förslag på elektriker.

Gas

Hushållsgas finns i fastigheten. 

Eldstad

Varierar, vissa lägenheter har kakelugnar eller öppen spis. I många lägenheter är de tyvärr borttagna. Av de som finns går några att elda i. Medlemmen bekostar själv tätning i de fall eldning inte är tillåten.

Kabel TV
Digitalt grundutbud ingår i avgiften. Leverantör - Comhem/Tele2.

Bredband

250 Mbit/s från Comhem/Tele2, tillkommer som obligatorisk avgift. 

Brandvarnare

Lägenheterna är försedda med brandvarnare. Brandvarnare underhålls av föreningen.

Ekonomisk förvaltning

Den ekonomiska förvaltningen sköts av Simpleko. 

Kundtjänst nås genom att logga in med ditt personnummer och bank-id på portalen på www.simpleko.se och skapa ett nytt ärende under rubriken "Ärenden".
 
Hanterar även överlåtelser & pantförskrivningar, liksom uppdatering och utdrag ur lägenhetsregistret. De hjälper även styrelsen med rådgivning i frågor som rör föreningens administration och i vissa fastighetsjuridiska frågor.

Kontakta alltid Simpleko angående frågor om: 
1. Lägenhetens andelstal 
2. Lägenhetens yta - uppmätt 1925. 
3. Överlåtelsehandlingar - in- och utträdeshandlingar. 
4. Registrerad ägare till lägenheten 
5. Åtaganden mot föreningen - avgifter mm 
6. Panter 
7. Förmögenhetsvärde 
8. Inre (lägenhets-) fond (reparationsfond) 


Teknisk förvaltning

Föreningens tekniska förvaltare och fastighetsskötare är SVEFAB. 

Telefonnummer för felanmälan: 020-544 022
Mailadress för felanmälan: info@svefab.com

Parkering
Gatuparkering på stadens mark, så kallad "Boendeparkering". Avgiftsbelagt enligt stadens tariff. I kvarteret finns flera garage som normalt har lediga platser för uthyrning.

Underhåll och reparationer

1. Vertikala avloppsstammar inklusive anslutningar till samtliga kök och badrum byttes senast 2021/22. 
2. Samtliga våtrum renoverades i samband med stambytet 2021/22.  
3. Elmatning uppgraderades till 3-fas till samtliga lägenheter i och med stambytet 2021/22.  
4. Ventilationen förbättrades i kök och badrum i samband med stambytet 2021/22. Det installerades även luftventiler i fönsterkarmar samtidigt. 

5. Del av fasader renoverade år 2000.
6. Taken bättringsmålas löpande.  
7. Värmeundercentral liksom värmekulvert under gården installerades 2009.


Vid försäljning och köp av lägenhet
Avgiftshöjning
Årlig uppräkning om 3% sker från januari månad.
Ytterligare avgiftshöjning kommer ske från och med 1 april 2023 som följd av inflation och ökade driftskostnader. 

Handläggningstid av överlåtelse

Föreningens hantering behöver fem-sex veckor.

Ut- och inflyttning
Inflyttning kan ske när inträde för ny medlem - respektiver utträde för gammal medlem beviljats av styrelsen på styrelsemöte. Vi hanterar således både frågor runt säljaren och köparen.

Överlåtelseavgift
Betalas av köparen.

Pantsättningsavgift
Betalas av pantsättaren.

Upplåtelseavgift

Nej.

Uppdaterat 2023-01-31
Utskriftsvänlig sida
www.roddaren29.se
Provided by Webforum