Hem
Aktuell info - uppdatering till medlemmar
Info till Leverantörer
Uppgifter om föreningen
Ekonomi
Stadgar
Styrelsen
Försäljning och uthyrning
Bra att veta A-Ö
Information till nya medlemmar
Bilder
Historik
Sök
Logga in

Bra att veta A-ÖAllmänt fix och pyssel

I väntan på en glödlampa som byter sig själv och på den ogräsfria rabatten, måste vi utföra diverse pyssel själva. I utrymmet rakt in nedanför källartrappan på Inedalsgatan finns verktyg, kvastar, skyfflar, lampor och diverse prylar. Stegar hänger vid trappan.

Behövs nån mindre pryl som inte finns eller är glödlamporna slut? Inga problem, köp det själv och lämna kvittot till styrelsen som ordnar med utbetalning till ditt konto.Anslagstavlorna i portarna

I varje entré finns en anslagstavla. Det som rör föreningen anslås här av styrelsen. Det är förstås också meningen att föreningens medlemmar och hyresgäster ska kunna använda sig av anslagstavlorna för meddelanden av olika slag. Vi sätter inte upp lappar på övriga ytor såsom hissar och ytterdörrar.


Avgifter

Som medlem av föreningen, och därmed indirekt delägare i fastigheten, betalar du en månadsavgift, beräknad så att föreningens kostnader för driften av huset ska täckas och att föreningen ska ackumulera kapital för större underhållsåtgärder. Avgiften fördelas på 12 månader och betalas via föreningens förvaltare, Simpleko. Fakturering kan ske kvartals- eller månadsvis. De som har balkonger debiteras en extra avgift för att täcka framtida renoveringar av dessa.


Avlopp

Rensa golvbrunnen i badrummet regelbundet (några gånger per år) så slipper du stopp och dålig lukt. Du vet säkert att reningsverket vill slippa ta hand om tandtråd, bomull, topz och liknande! Om det är för långt till soppåsen från badrummet kanske en liten behändig avfallskorg vore en bra julklapp att önska sig. Kasta alltså inget skräp i toaletten!


Balkonger

Tänk på att hänga balkonglådorna på insidan så att de inte ramlar ner och skadar någon! Skotta bort snön på vintern och använd inte balkongen som skrotupplag.


Brandsäkerhet

Brandsäkerhet är viktigt, speciellt i en så gammal fastighet som vår. Som ägare av vårt hus är vi skyldiga att vidta förebyggande åtgärder i brandsäkerhetssyfte. Fungerande brandvarnare ska finnas i varje lägenhet - kolla batteriet!

Inga brandfarliga ämnen får förvaras på vind eller i källare, inte heller ska dessa utrymmen vara skräpiga.

Eftersom alla utrymningsvägar måste hållas fria är det förbjudet att ställa saker utanför dörren till lägenheten, i trapphusen eller i gångarna på vinden.  Om det skulle börja brinna - undvik hissarna, strömmen kan brytas plötsligt!

Att tänka på:

 • Gå aldrig hemifrån utan att kontrollera att inget levande ljus är tänt och att spis/elapparater är avslagna!
 • Säkerhetsdörrarna måste låsas upp med nyckel inifrån. Lämna alltså alltid en nyckel i låset när ni låst om er så att ni snabbt kan låsa upp och komma ut vid brand
 • Slå igen dörren efter brandevakuering (även fönster o balkongdörrar om ni hinner) för att undvika att förse branden med nytt syre.


Cykelskjul

Föreningen har ett cykelskjul på innergården samt några bredvidliggande ställ. Ställ inte cyklar på trottoaren utanför eller i källargångar. Cykelskjulen och ställen på gården är avsedda för cyklar som används frekvent. Cyklar för långtidsförvaring placeras i respektive medlems källarförråd.


Elförbrukning

Elektricitet kostar pengar. Husets årliga elförbrukning uppgår till en ansenlig summa. Det skadar inte att tänka lite ekonomiskt och göra vad vi kan för att hålla nere elförbrukningen, exempelvis släcka när vi lämnar tvättstugan.


Energideklaration

Fastigheten har energideklaration E. Se sammanfattning här ENERGIDEKLARATION_20190609.pdf


Entré

Porten är alltid låst. Den kan öppnas på tre sätt:

 • Med en kod eller
 • med portnyckel eller
 • inifrån 

En prydlig entré ger ju ett positivt intryck av huset. Visserligen städas entréerna två gånger i veckan, men det är ändå upp till oss att se till att vi inte skräpar ner.


Felanmälan fastighet

Kontakta styrelsen via mail: styrelsen@roddaren29.se och anmäl direkt till föreningens tekniska förvaltare, SVEFAB på: 

Telefonnummer för felanmälan:  020-544 022

Mailadress för felanmälan:  info@svefab.com


Förrådsutrymmen

Till varje lägenhet hör ett förråd på vinden och ett i källaren (något undantag finns). Du ansvarar själv för det som förvaras i dessa utrymmen samt att de är låsta. Förvara inte brandfarliga (tex bensin) eller giftiga ämnen där. Håll utrymmet prydligt, det ska inte fungera som en skräpkammare. Viktig är att också förvara textilier i omslutande förpackning för att undvika mal och andra skadedjur. 


Försäkring

Fastigheten är försäkrad hos Trygg Hansa. Tänk på att varje bostadsrättshavare ska ha en hemförsäkring med tilläggsförsäkring för bostadsrätt.


Förvaltning

Vår ekonomiska förvaltare heter Simpleko och teknisk förvaltare SVEFAB. 

Grillning

Grillning skall ske på gården (grill står i sophuset). Ställ gärna grillen mot mitten av gården och inte under fönster så minskar risken att grannarna störs av oset. Lämna inte glödande grillar ensamma eller med barn i närheten. 


Grannsamverkan

Goda grannar vill alla ha. Det bästa sättet att få det är att själv vara en. Att hålla koll på varandras lägenheter vid resor och dylikt är enkelt och tryggt.


Gården

Använd den gärna för fest, fika och lek! Tänk dock på grannar vid grillning, sena kvällar etc. Eller bjud ned dem också!


Gårdsfest

Ibland (men alltför sällan) har vi gårdsfest! Kanske DU vill vara med och organisera en trevlig tillställning på vår fina gård? Kontakta nån i styrelsen i så fall. 


Gårdsstädning

Styrelsens ambition är att vi ska ha en höst- och en vårstädning där vi jobbar med tex plantering, ogräsrensning och mindre pyssel i fastigheten.


Hantverkare

Vid arbeten som påverkar gas, el eller vvs kräver vi dels att styrelsen informeras om vem som utför arbetet, samt förstås att hantverkaren är behörig.

Vid arbeten som kräver avstängning av vatten, el eller gas är det självklart att övriga boende i god tid meddelas dag och tid.

Störande arbeten får inte utföras före kl 7.00 eller efter kl 22.00 och helst inte under helger. Sätt upp ett anslag i portarna och förvarna grannarna, även i angränsande uppgångar, när det kommer att föras oväsen, t ex en badrumsrenovering, i din lägenhet.

Bostadshavaren ansvarar för att allmänna utrymmen städas om det kommit skräp där i samband med reparationer i lägenheten
eller av annat skäl. Överblivet byggmaterial eller målarburkar får absolut inte lämnas i grovsoprummet!


Hissar

Stäng grind och dörr ordentligt. Annars kan inte nästa person trycka hissen till sig. Det finns gamla människor, som har svårt att gå i trappor. OBS ! Sänd ner hissen efter att du använt den.Husdjur

Observera att det inte är tillåtet att rasta djuren på innergården.


Inbrott

Inbrott är något vi helst slipper. Att hålla ögonen öppna kan vara en förebyggande metod. Var uppmärksam på uppställda portar och källardörrar. Se till att du alltid lämnar en låst eller åtminstone stängd dörr efter dig. Titta till vinds- och källarförråd ibland. Om du upptäcker att det skett ett inbrott på vinden eller källaren sätt upp information om detta på anslagstavlan så att övriga boende kan kolla sina förråd. Ring polisen om du ser något misstänkt.


Internet

Leverantör - Comhem/tele2. 


Kabel-TV

Vi har Comhem kabel-TV. I grundutbudet ingår SVT1, SVT2, TV3, TV4, TV5 samt några andra kanaler. Kontakta ComHem om ni vill ha fler, så ordnar de det mot betalning.


Köksfläkt

Det är inte tillåtet att installera en vanlig köksfläkt eftersom det kan störa husets ventilationssystem. En så kallad kolfilterfläkt går däremot bra. För att en sådan apparat ska vara effektiv måste kolfilterpaketet bytas med jämna mellanrum, t ex vartannat år.


Larm

Vid akutsituation - brand, inbrott, personskada etc - ring Larmtjänst på tel 112.


Namnskylt på lägenhetsdörr

Snygga enhetliga namnskyltar gäller, bekostas av respektive lägenhetsinnehavare. 

Ta med föregående ägares skylt och se till att den nya i möjligaste mån motsvarar storlek, material, utförande och typsnitt"


Förslag på tillverkare:

Kjellgrens Maskingravyr

Pilgatan 15

11233 Stockholm


Kungsholmens skomakeri Johns HB

Sankt Eriksgatan 55

112 34 StockholmNamntavla i trapphuset

Uppdateras av styrelsen i samband med inflyttning.


Nycklar

I och med stambytet så genomfördes en uppdatering av fastighetens lås. Varje lägenhet har försetts med 5 exemplar av nycklar till sin lägenhetsdörr. Dessa nycklar går även till gemensamma utrymmen i fastigheten.  Till källare och vind finns fortsatt ett äldre lås som kan användas tills vidare. 

Reservnycklar eller felanmälanavseende lås i fastigheten beställs hos nedanstående låsfirma:

SÖDERMALMS LÅS
https://sodermalmslas.se/  
08-6406500 
Bondegatan 1
116 23 Stockholm

Om ni vill göra beställning via mail fyller man in denna Rekvisition_sodermalmslas.pdf Beställningen scannas sedan och skickas till rekvisition@sodermalmslas.se.

Ohyra

Det förekommer faktiskt även i vår tid att ohyra av olika slag dyker upp i hemmet. Skulle din lägenhet drabbas, eller om du upptäcker ohyra i något gemensamt utrymme, är du skyldig att genast kontakta Anticimex och styrelsen. 


Ordningsregler

Efter 22.00 och före 07.00 på morgonen spelar vi inte hög musik, tilltar på TV med hög volym, badar eller borrar och spikar i väggarna. Om vi har fest pratar vi med grannarna innan. För övrigt tillämpar vi sunt förnuft. Dvs vi tar hänsyn till våra grannar precis som vi förutsätter att de tar hänsyn till oss.


Pantförskrivning

Pantföreskrivning av bostadsrätt/lösen av lån. Om du belånar din bostad ska pantförskrivningen registreras hos vår ekonomiska förvaltare som skickar en bekräftelse samt vidimerad kopia av föreningens registreringsbevis till banken. Vid lösen av lån ska kvitto eller en makulerad pantförskrivningshandling skickas så att pantförskrivningen kan avregistreras. Det är mycket viktigt att detta sköts på ett korrekt sätt. Föreningen tar ut en avgift för panthanteringen.


Parkering

Föreningen har inga egna p-platser utan får kämpa med alla andra om de som finns på kringliggande gator.

Se upp för städdagarna! Kronobergsgatan har städnatt onsdagar 0-6, och Inedalsgatan har städnatt måndagar 0-6, under vilken tid man alltså inte får parkera.

Man kan parkera för reducerat pris med boendeparkeringstillstånd för Kungsholmen (Ku). Det fixas lätt hos Trafikkontoret (Stockholms Stad).


Piskställning

En piskställning finns på gården.  Använd inte balkongen för detta när mattorna är dammiga. Det kanske är jobbigt att släpa på mattorna, men det är hänsynsfullt mot grannarna.


Portkod

Med jämna mellanrum byts portkoden ut. Den nya koden meddelas via aktuell kommunikationskanal. 


Renovering

Funderar du på att renovera eller bygga om i din lägenhet? Då är det en hel del att tänka på. T ex kräver vissa förändringar bygglov och många arbeten måste av försäkringsskäl utföras av behörig personal. 

Vid arbeten med vatten, gas eller el vill styrelsen veta vilken (behörig) hantverkare som anlitas. Vidtala alltid styrelsen innan arbetena påbörjas.


Revisorer

En bostadsförening måste ha revisorer för granskning av bokslut och resultatdisposition. En extern, auktoriserad revisor och en internrevisor väljs vid varje stämma.


Rökning

För allas trivsel håller vi hissar, trapphus och andra gemensamma inomhusutrymmen rökfria. Det vore också trevligt att slippa se en massa fimpar slängda utanför entrén och på gården. Kan man ta ut ciggen kan man också bära in fimpen, så placera inte ut askkoppar.


Skada i lägenheten

Kontakta styrelsen och ert försäkringsbolag direkt och absolut innan hantverkaren påbörjar arbetet. Dokumentera skadan i ord och bild.

Be hantverkaren om separat detaljerad specifikation om de kostnader (arbete och material) som drabbar

 • din lägenhet
 • föreningens ansvarsområden (tex trossbotten) och
 • eventuellt annan lägenhet

för att få ett klart underlag för ansvarsuppdelningen för att undvika att försäkringsbolagen skyller på varandra (vilket de kommer att göra ändå).


Sophantering

I sophuset på innergården slängs endast hushållsavfall. De två kärlen i sophuset töms på måndagar och torsdagar. 

Grovsopor slängs vid våra närliggande återvinningsstationer på Kungsholms strand eller på Polhemsgatan 37. 

Eventuella extrakostnader som uppkommer pga felaktig användning av soprummet kommer att debiteras den felande medlemmen.


Styrelsearbete eller andra uppgifter för föreningen

En bostadsförening måste ha en styrelse. Bf Roddaren No 29 upa:s styrelse väljs av medlemmarna för ett år i taget vid årsmötet varje år.

Hur kan jag hjälpa till utan att vara med i styrelsen?

Det finns massor av saker man kan hjälpa till med, både i den löpande förvaltningen av fastigheten samt vid enstaka små och stora projekt. Ett utmärkt sätt att få insyn i styrelsearbetet, träffa grannar och få delta i förvaltningen av sin värdefulla investering.

Det är kul också, speciellt om man är ett par stycken som tillsammans tar tag i en uppgift.

Vad är du bra på eller road av?

 • Ekonomisk förvaltning, bokföring
 • Juridik

 • Teknisk fastighetsförvaltning

 • Trädgårdsarbete

 • Löpande fix och pyssel: byta lampor, olja gångjärn, ...

 • Skotta snö, sopa upp grus o skräp

 • Städa trapphus (mot viss betalning)

 • Festfixare (vi har gårdsfester ibland men gärna oftare)

Kontakta nån i styrelsen om du har nån idé.Städning

Vi har lejt ut städningen i huset. Som exempel kan nämnas att entréer , våningsplan och hissar normalt städas två gånger i veckan, och tvättstugor en gång i veckan. Det innebär att papper och annat som slängs i dessa gemensamma utrymmen ligger kvar flera dagar såvida inte någon vänlig själ avlägsnar skräpet som stör trevnaden. Dörrmattor och andra saker som ställs utanför dörren till lägenheten gör att våningsplanet inte kan städas ordentligt.

Växter i trapphuset är verkligen trevligt, och sådana initiativ uppmuntras! Dock måste de vattnas och skötas av den som placerade dem där.

Låt oss alltså hjälpas åt att försöka hålla det så snyggt och prydligt omkring oss som möjligt!


Störande grannar

Vår fastighet är gammal, när den byggdes fanns varken stereo eller borrmaskiner. Följaktligen kan vi inte förvänta oss att slippa höra grannarna jämnt. Det förstod vi ju när vi köpte lägenheten, eller hur?

Dessutom är vi ju alla säkert både störare och störda vid nåt tillfälle.

Som regel är det obetänksamhet som ligger bakom när grannen lever om. Det brukar vara fixat med en påringning. Hjälper inte det, bör du meddela styrelsen och tydligt ange datum och klockslag när du blev störd. Det är en förutsättning för att kunna tala den som stör tillrätta och vidta rättsliga åtgärder mot ofta och mycket störande grannar.


Synpunkter

Att ha åsikter och synpunkter är bra. Formulera gärna dina tankar i ett brev eller e-post till styrelsen så tas det upp till behandling vid ett styrelsemöte. Sedan tar styrelsen kontakt med dig.


Säkerhetsdörr

Vi har sedan några år tillbaka rejäla säkerhetsdörrar till lägenheterna.

När ni låst in er i lägenheten tänk då på att låta en nyckel sitta kvar i låset på insidan så ni snabbt kan komma ut vid brand, och slipper leta efter nyckel. 

Viktigt är att låsa lägenhetsdörrarna med dubbla varv på nyckeln för att säkerhetslåset skall vara låst och risken för inbrott ska minska. 


Tillträde till lägenheten för tillsyn eller arbete

Föreningens styrelse har rätt att få tillträde till lägenheten när det behövs för att utöva tillsyn eller utföra arbete. Om bostadshavaren underlåter att bereda föreningen tillträde till lägenheten när det behövs, kommer eventuella extrakostnader pga detta att utan pardon debiteras denne.


Tvättstugan

Det är viktigt att alla som använder tvättstugan känner till hur maskinerna fungerar. Risken för skador och irriterande stop minskar då. Är du osäker på något som rör tvättstugan kan du be någon granne hjälpa dig till rätta. Fel anmäls i första hand till styrelsen@roddaren29.se

Ordningsregler och bokningsregler finns anslagna i tvättstugorna. Följ de reglerna så ökar förutsättningarna väsentligt för en gemensam trevnad i huset!

Tvättstugan bokas med en lista i tvättstugan. Max två tvättpass om tre timmar får bokas åt gången. Bokad tid som inte utnyttjas förfaller efter 30 minuter.

Håll tvättiderna! Torkskåp och -tumlare får utnyttjas 45 minuter in på nästa tvättpass.

Städa tvättstuga och torkrum när du är klar! Glöm inte göra rent filtret i torktumlaren - en klassisk konfliktkälla! Det är alltid trist att behöva städa efter andra. Kontrollera gärna en extra gång att maskiner, torkskåp och centrifug är tömda!


Valberedning

Vid varje årsstämma väljs en valberedning som inför nästa årsstämma ska föreslå namn på styrelseledamöter och revisorer.


Värme och vatten

Energiförbrukningen är möjlig att påverka så att kostnaderna för föreningen minskar. Till exempel kan vi se till att inte ha för höga temperaturer i lägenheterna, att undvika att diska under rinnande vatten och att duscha istället för att bada. Om någon kran börjar bli motspänstig när du ska stänga den och hellre står och droppar ska du ringa felanmälan så fort som möjligt. Föreningen bär kostnaden för att byta packningen - att låta kranen droppa är dyrare!


Årsstämma

Ordinarie föreningsstämma hålls i perioden april-juni. Kallelse med tid, plats och agenda anslås på entréernas anslagstavlor minst två veckor före stämman. Eventuella motioner ska vara inlämnade till styrelsen i så god tid att de finns med i kallelsen. På årsstämman behandlar vi bland annat årsredovisningen samt väljer styrelse, revisorer och valberedning. 

Styrelsen kan också kalla medlemmarna till en extra föreningsstämma när det behövs. Oftast sker det i samband med att någonting som kostar en större summa pengar måste utföras.


Överlåtelse av bostad

När du säljer din bostad ska ett exemplar av fångeshandlingen (överlåtelseavtal, gåvobrev, bouppteckning) skickas till förvaltaren. Styrelsen ska godkänna in- och utträdesansökan. Om bostaden är pantförskriven måste denna först avnoteras. Om köparen ska överta lånet måste långivaren skriftligen godkänna detta.

Uppdaterat 2023-05-02
Utskriftsvänlig sida
www.roddaren29.se
Provided by Webforum